Moderntánc

III/5. Az Alapfokú moderntánc oktatás célja és feladata

A tanszak célja: a moderntánc-technikák megismerése és az előírt tananyag elsajátítása, valamint a személyiség fejlődése, kapcsolatteremtő improvizáció, kreativitás kialakulása. A tanszak feladata: Ismertesse meg a tanulóval a moderntánc főbb irányzatait, azok technikai alapelemeit, variációs lehetőségeit, a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait, a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. Fejlessze a technikai adottságokat, mozgásmemóriát, koncentrálóképességet, muzikalitást, kreativitást, tér- és formaérzéket, előadói készséget, személyiséget, kapcsolatteremtő képességet. Alakítsa ki a moderntánc iránti nyitottságot, a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát, a rendszeres munka, az önálló gondolkodás igényét, az improvizáció és kompozíció tudatos használatát. Ösztönözze a tanulókat az igényes munkára, a tánc- és színházi események látogatásár, az érzelmi nyitottságra, az egészséges életmódra. Adjon teret a növendékek fantáziájának kibontakozására, a kreativitás megnyilvánulására, az improvizációs készség kibontására.