Társastánc

A társastánc tanszak célja, hogy törekedjen a táncművészet, azon belül a társastánc minél teljesebb megismerésére, sajátos eszközeivel segítse a tanulók személyiségének formálását.

A tanszak feladata:

Ismertesse meg  a tanulókkal  a társastánc alapjait, a technikai elemeket, a mozgás kapcsolatát a zenével, a kombinációk és etüdök, koreográfiák megfelelő kivitelezését.
Alalkítsa ki a tanulókban a rendszeres munka természetes igényét, a megfelelő munkafegyelmet, az esztétikai érzéket,az önkontroll alkalmazását- Fejlessze a növendékek fizikai állóképességét, tánc iránti szeretetét, ritmusérzékét, technikai tudását, koncentrációképességét, tér- forma- stílusérzékét, előadói készségét.

Tudatosítsa a tanulókban, hogy a tánctanulás fejlszeti az akaratát, ízlését, állóképeségét, mozgáskoordinációját, alkalmazkodóképességét, személyiségét.
A társastánc tanulása során a növendékek megismerik és elsajátítják a standard táncok  ( angol keringő, tangó, bécsi keringő, slow fox, quickstep) és a latin- amerikai táncok ( samba, rumba, cha-cha-cha, paso doble, jive ) alapmotívumait. A képzésben résztvevők a klasszikus balett alapelemit is  megismerik.